Football: Slutsk - squad

 • Country:
  Belarus
 • Founded:
  1998
 • President:
  Oleg Karanevskiy
 • Nickname(s):
  Belo-siniye
 • Stadium :
  Gorodskoy
 • Site:
  http://sfc-slutsk.by
 • Name
  Age
  Matches played
  Goals scored
 • 35
  Mamai Ilja
  18
  0
  0
  0
  0
 • 30
  Branovets Ilya
  31
  7
  0
  0
  0
 • 34
  Kharitonov Dmitrij
  24
  6
  0
  0
  0
 • Name
  Age
  Matches played
  Goals scored
 • 25
  Rashchenya Ilya
  24
  12
  0
  2
  0
 • 15
  Rum Andrei
  19
  0
  0
  0
  0
 • 12
  Bylinkin Nikita
  22
  1
  0
  0
  0
 • 5
  Zhevnerov Eduard
  33
  6
  0
  0
  0
 • 24
  John Jonathan
  19
  0
  0
  0
  0
 • 20
  Obrazov Denis
  32
  9
  0
  0
  0
 • Name
  Age
  Matches played
  Goals scored
 • 17
  Bocherov Valeri
  20
  11
  1
  3
  0
 • 71
  Kren Andrey
  17
  0
  0
  0
  0
 • 13
  Potapenko Andrey
  21
  11
  0
  2
  0
 • 74
  Sachkovsky Mikhail
  18
  6
  0
  2
  0
 • 55
  Anyukevich Aleksandr
  29
  8
  0
  2
  0
 • 23
  Bobko Igor
  35
  7
  1
  0
  0
 • 4
  Butarevich Alex
  24
  10
  0
  3
  1
 • 22
  Veljko Eugene
  24
  9
  0
  2
  0
 • 7
  Gvazava Shota
  28
  5
  0
  0
  0
 • 10
  Glebko Sergey
  28
  12
  1
  1
  0
 • 87
  Klochkov Yuri
  22
  5
  0
  0
  0
 • 8
  Semenov Egor
  33
  12
  0
  1
  0
 • Name
  Age
  Matches played
  Goals scored
 • 9
  Alfred Steven
  23
  12
  4
  1
  0
 • 33
  Vergeichik Kirill
  29
  11
  1
  0
  0
 • 18
  Salimov Roman
  26
  6
  0
  0
  0
 • 77
  Sasin Dmitri
  24
  12
  2
  3
  0
 • Name
  Age
  Matches played
  Goals scored
 • 0
  Brazevich Alexander
  ?
  0
  0
  0
  0
 • 0
  Konchits Aleksandr
  55
  0
  0
  0
  0
 • 0
  Pavlov Vitali
  55
  0
  0
  0
  0