Football: Krumkachy - squad

 • Country:
  Belarus
 • Founded:
  2014
 • President:
  Denis Shunto
 • Nickname(s):
  Vorony
 • Stadium :
  FC Minsk
 • Site:
  http://krumka.by
 • Name
  Age
  Matches played
  Goals scored
 • 1
  Sanko Ivan
  22
  0
  0
  0
  0
 • 91
  Kovalev Roman
  29
  2
  0
  0
  0
 • 19
  Koltygin Aleksey
  20
  7
  0
  0
  0
 • Name
  Age
  Matches played
  Goals scored
 • 74
  Belashevich Vladislav
  20
  4
  0
  1
  0
 • 5
  Kerolidi Nikita
  20
  3
  0
  0
  0
 • 69
  Rochev Nikita
  28
  7
  0
  1
  0
 • 21
  Sidor Ignati
  22
  9
  1
  4
  0
 • 23
  Shibun Mikhail
  25
  9
  2
  3
  0
 • 14
  Shubovich Vladislav
  21
  5
  0
  0
  0
 • 2
  Yaskovich Denis
  25
  8
  0
  4
  0
 • Name
  Age
  Matches played
  Goals scored
 • 4
  Fastovets Vadim
  18
  3
  0
  0
  0
 • 89
  Grechishko Pavel
  32
  8
  1
  3
  0
 • 8
  Kolyadko Mikhail
  32
  9
  1
  2
  0
 • 7
  Levkovets Andrey
  25
  9
  1
  3
  0
 • 18
  Likhtin Vitali
  25
  3
  0
  0
  0
 • 9
  Veras Ivan
  24
  9
  1
  1
  0
 • 13
  Lebedev Dmitri
  35
  9
  0
  1
  0
 • Name
  Age
  Matches played
  Goals scored
 • 98
  Yatskevich Aleksandr
  36
  9
  3
  2
  0
 • 11
  Yurjev Alexander
  24
  5
  0
  2
  0
 • 10
  Ivanov Filipp
  30
  7
  3
  0
  0
 • 77
  Krasnov Aleksandr
  23
  8
  2
  1
  0